Mur i Borgergade

Mur i Borgergade

Myten om Brande kirkes tilblivelse. En myte der går igen i hele Norden, fer eksempel trolden Finn ved Lund Domkirkes tilblivelse. Det arbejderne bygger op om dagen bliver revet ned af de underjordiske om natten - man opdager dem og indgår en aftale - i Brandes tilfælde var det manden med skovlen som bød, at al byggemateriale skulle læsses på en vogn, som skulle trækkes af tre tyre, og de skulle gå hen hvor de ville - der hvor tyrene standsede skulle de bygge kirken.

Forinden havde manden med skovlen, gravet et guldbord ned og som beskyttelse for det, havde han anbragt en lille lindorm oven på bordet. Lindormen voksede sig større og større, og en dag der var flest mennesker i kirken bryder den gennem gulvet og gør stor skade og ulykke på menigheden, og lukker for adgang til resterne af kirken.

Det eneste der kan ordne ormen, er to tyrekalve fra henholdsvis Askær og Sandfeld, syd og nord for byen. De skal lænkes og have hvedekager og sødmælk til ingen lænker kan holde dem tilbage. Når tiden er moden, sprænger de lænkerne og  raser ind mod uhyret, fra nord og syd samtidigt, og der opstår en drabelig kamp hvor tyrene gør det af med Ormen. Tyrene vender snuden hjemad, men er så ilde tilredte, at de falder om og dør, efter henholdsvis 9 og 7 skridt. Der hvor de falder, lægges grundstenene til den nye kirke, som bygges for de midler der bliver frigjort, for det guldbord, der er kommet frem i kampens hede - og lige så meget stærkere, tyren er end lammet, lige så meget stærkere er den tids indsigter! Ja, det siger sagnet!


Tilbage